Android TV Vsmart 4K: TV Việt Nam, hệ điều hành Mỹ, điều khiển giọng nói (KD6800)